Vítejte v zóně pro učitele

Na webové stránce TrainBra.in se studenti dozví informace o kritickém myšlení, které je stále aktuálnější dovedností potřebnou do života. Dostávají možnost si tyto dovednosti osvojit prostřednictvím vypracování pracovních listů, sledováním videí a plněním interaktivních úkolů.

A jaké jsou výhody pro vás?

Pojďte prozkoumat všechny funkce, které vám zóna nabízí.

Jak si vytvořit vlastní třídu?

Abyste mohli efektivně pracovat s webem a sledovat vše, co je zmíněno v úvodu, vytvořte si svou vlastní třídu následujícím způsobem.

Registrujte se jako nový učitel.

Pokud již máte registraci hotovou, přihlaste se do svého profilu.

Vyplňte potřebné údaje a zvolte si kód třídy, který bude jedinečný a umožní začlenění studenta do vámi vytvořené třídy. Důležité je, aby byl kód unikátní a bylo málo pravděpodobné, že jej zvolí i jiný vyučující.

Nyní je třída založena.

Jak přidat studenty do třídy?

Přehledně sledovat pokroky svých studentů můžete po jejich přidání do již vzniklé třídy. Abyste je do ní mohli přidat, je nutné, aby měli vytvořené své profily. Jedná se o jednoduchý krok, ve kterém se na web zaregistrují následujícím způsobem.

Registrace studenta.

Nejdříve si student vytvoří svůj profil zadáním přihlašovacího jména a hesla.

Po přihlášení do svého profilu zadá v záložce Třídy unikátní kód třídy, který mu sdělíte.

Zadáním kódu se student připojí k vámi vytvořené třídě a jeho jméno se objeví v seznamu konkrétní třídy ve vašem profilu.

Jaké jsou možnosti pro učitele?

Založený profil vám umožní:

Co v učitelské zóně najdete?

Statistika, kolik úkolů student vyřešil správně v rámci jednotlivých typů úkolů

U každého studenta naleznete přehledně graficky zpracované počty vyřešených úkolů. Množství správných řešení je znázorněno spektrem barev od zelené (vše správně) po červenou (vše špatně). Znázornění je pouze orientační, teprve po rozkliknutí profilů naleznete úkoly a jejich řešení konkrétním studentem.

Procentuální úspěšnost studentů u jednotlivých typů úkolů

Obdobně jako u předchozí statistiky vidíte dle barevných odstínů i procentuální úspěšnost, která vám může pomoci mimo jiné při hodnocení studentů.

Doporučení, co zopakovat

Na základě třídních statistik systém zjistí, ve kterých úkolech studenti nejčastěji chybují, a poskytne doporučení k procvičení a opakování konkrétních typů úkolů. Toto doporučení mají k nahlédnutí také studenti přímo ve svých profilech, slouží tedy jako důležitá složka sebereflexe.

Aktuální přehled řešených úkolů

Pomocníkem pro práci ve vyučovací hodině je přehled úkolů, které studenti právě řeší. Učitel má okamžitý přehled, kdo na čem pracuje a s jakým výsledkem. Komu se nedaří, na toho se učitel může zaměřit a poskytnout mu zpětnou vazbu nebo pomoc při řešení.

Množství celkově vyřešených úkolů za zvolené časové období

Z hlediska dlouhodobého sledování vývoje studentů je v zóně k dispozici celkové množství řešených úkolů za uplynulé období. V množství řešených úkolů jsou barevně odlišeny správně a nesprávně vyřešené úkoly.

Konfigurátor tisku

Může se stát, že budete chtít se studenty pracovat bez počítačů/tabletů, abyste měli pro hodnocení i nějaký „papírový” podklad. Pro tento případ je možné všechny úkoly a pracovní listy vytisknout, aby je studenti mohli řešit písemně. U tisku pracovních listů stačí zmáčknout tlačítko tisk. Druh a množství úkolů lze navolit na konfigurátoru, následně je odešlete k tisku.

Postoje třídy

U vaší třídy můžete vidět, jaký postoj zaujímá vaše třída k tématům, která se aktuálně řeší ve společnosti. Na základě těchto informací pak můžete vést se žáky diskuzi, pomáhat jim zdokonalovat argumentaci a navrhovat svá řešení.

Akademická debata

V učitelské zóně naleznete také materiál o tom, jak vést diskusi. Obsahuje mimo jiné pojmenování rolí a její průběh.