Kritické myšlení

je schopnost efektivně pracovat se svým rozumem a logikou

Začni!Témata k diskusi
  • Jak nepodléhat klamům našeho mozku?
  • Jak zlepšit svou argumentaci a práci s informacemi?
  • Jak se naučit lépe rozhodovat?
SŠ, gymnázia / 16-19 let

Témata k diskusi

Obědy pro všechny školáky zdarma Patří hazard do města? Patří zvířata do cirkusu? Povinná maturita z matematiky
Povinné nebo dobrovolné očkování? Silvestr a jiné oslavy bez zábavní pyrotechniky. Jde to?

9 924
řešených úkolů

3 405
správných řešení

277
strávených hodin

10 566
tříd