Kritické myšlení

je schopnost efektivně pracovat se svým rozumem a logikou

Začni!Témata k diskusi
  • Jak nepodléhat klamům našeho mozku?
  • Jak zlepšit svou argumentaci a práci s informacemi?
  • Jak se naučit lépe rozhodovat?
ZŠ 1. stupeň / 7-11 let ZŠ 2. stupeň / 12-15 let SŠ, gymnázia / 16-19 let

Témata k diskusi

51 123
řešených úkolů

20 490
správných řešení

2 017
strávených hodin

19 244
tříd