Kritické myšlení

je schopnost efektivně pracovat se svým rozumem a logikou

Začni!Témata k diskusi
  • Jak nepodléhat klamům našeho mozku?
  • Jak zlepšit svou argumentaci a práci s informacemi?
  • Jak se naučit lépe rozhodovat?
ZŠ 1. stupeň / 7-11 let ZŠ 2. stupeň / 12-15 let SŠ, gymnázia / 16-19 let

Témata k diskusi

26 909
řešených úkolů

10 823
správných řešení

922
strávených hodin

13 684
tříd