Kritické myslenie

je schopnosť efektívne pracovať so svojím rozumom a logikou

Začni!Témy do diskusie
  • Ako nepodliehať klamom nášho mozgu?
  • Ako zlepšiť svoju argumentáciu a prácu s informáciami?
  • Ako sa naučiť lepšie rozhodovať?
SŠ, gymnázia / 16-19 rokov

Témy do diskusie

Civilné obete nacizmu Kto je najväčší Slovák/Slovenka? Majú mať prepravu vlakom školáci zdarma? Obedy zdarma pre všetkých školákov
Patrí hazard do mesta? Patria zvieratá do cirkusu? Potrebujú školáci folkloristiku? Povinná alebo voliteľná maturita z matematiky?
Povinné alebo dobrovoľné očkovanie? Silvester bez zábavnej pyrotechniky. Ide to? Zvoľ si svojho prezidenta

12 156
riešených úloh

4 336
správnych riešení

333
strávených hodín

11 446
tried